Forskning

Yocoair är resultatet av tjugo års forskningsarbete. Effektiviteten hos Yocoair är testad och dokumenterad av forskare. Linköpings universitet har analyserat Yocoair och följande text är från ”Chemical and Sensory Analysis of a Product for Odour Elimination” (fritt översatt från samanfattningen. Kontakta oss om du vill se hela rapporten (på engelska).

Syfte

Rapporten redovisar resultatet av kemiska och sensoriska analyser av effekterna av en luktborttagningsprodukt vid namn ”Yocoair”. Försöken är gjorda i olika simulerade miljöer.

Sammanfattning

Kemiska och sensoriska analyser gjordes på produkten ”Yocoair” för att undersöka de eliminerande effekterna på organiska föreningar i dieselolja, tobaksrök och lackfärg.

Sensoriska analyser visade att produkten var effektiv på de tre provämnena. Mest effektivt minskades föreningen i dieselolja och tobaksrök. Det visade sig även att effekten från produkten ökade med tiden.

Kemiska analyser visade en eliminerande effekt på många olika organiska föreningar. ”Yocoair” visade en begränsad förmåga att absorbera mycket flyktiga föreningar vilket kan förklara den lägre effekten på lackfärg som innehåller stora mängder mycket flyktiga föreningar.